Cenovnik


Održavanje / čišćenje stanova
Redovno čišćenje stanova sa materijalom korisnika 400.00 rsd / sat
Redovno čišćenje stanova sa uključenim materijalom 550.000 rsd / sat
Čišćenje stanova sa materijalom korisnika 450.00 rsd / sat
Čišćenje stanova sa uključenim materijalom 600.00 rsd /sat
   
Održavanje / čišćenje poslovnih prostora
Redovno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika 400.00 rsd / sat
Redovno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom 550.00 rsd / sat
Povremeno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika 400.00 rsd / sat
Povremeno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom 550.00 rsd / sat
Generalno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom 600.00 rsd / sat
Generalno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika 500.00 rsd / sat
   
Održavanje / čišćenje zgrada
Redovno čišćenje stambenih zgrada na mesečnom nivou od 250.00 rsd / stan
Grubo čišćenje zgrada nakon završnih građevinskih radova 70 rsd / m2
Detaljno čišćenje zgrada nakon završnih građevinskih radova 80 rsd / m2